ดาวน์โหลดเมนู

เงื่อนไขการสั่งออนไลน์

  • บริการจ้ดส่งเฉพาะพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าจัดส่งในกรณีนอกพื้นที่ให้บริการ
  • จำนวนสั่งขั้นต่ำ 150 บาท ค่าบริการจัดส่ง 40 บาท
  • ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • รายการส่งเสริมการขายเฉพาะบริการส่งถึงบ้านเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดทุกชนิด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร, ราคา, การตกแต่งหน้าเค้ก และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อาหารและภาชนะถูกจัดแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
    นำส่งตอนนี้: โทรไปยังหมายเลข 1344 เพื่อยกเลิกการสั่งของท่าน
    นำส่งภายในเวลาที่กำหนด: โทรไปยังหมายเลข 1344 เพื่อยกเลิกการสั่งของท่าน 30 นาที ก่อนเวลาที่จะมีการนำส่งตามที่ท่านสั่ง